शाखा कार्यालयहरु(धनकुटा, विराटनगर, हेटौडा,बुटवल,सुर्खेत,धनगढी तथा पोखरा) बाट प्राप्त गर्न सकिने सेवा तथा सुविधाहरू::  |  सञ्चयकोष भुक्तानी, बिशेष सापटी, कल्याणकारी सुविधा, काजक्रिया खर्च तथा खाता एकिकरण    |  Provides house loan for building/buying house   |  Provides education loan for further studies      provides additional benefit, accident compensation and funeral expenses as part of social security schemes    |  Provides interest for 6 years even after retirement

Points to be remembered while changing pasword
  • Type the password provided by Employees' Provident Fund.
  • Type a password that is easy for you (it must me 8 characters long) to remember e.g. kathmandu
  • Re-Type the same password that is easy for you to remember that is if you have typed Kathmandu earlier type Kathmandu again
  • If you are still having problem please fill the form below

पासवर्ड परिवर्तन गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुरा

·  सबैभन्दा माथि सञ्चयकोषले उपलब्ध गराएको पासवर्ड राख्नुहोस्

·       दोस्रोमा आफुलाई मनपर्ने पासवर्ड राख्नुहोस् जस्तो (Kathmandu), यो पासवर्ड कममा ८ अंक वा  अक्षरको हुनु पर्छ
·       तेस्रोमा पुन: आफुलाई मनपर्ने पासवर्ड (माथि जे राखेको हो त्यही) राख्नुहोस् यानी माथि Kathmandu राख्नुभएको भए यसमा    पनि             Kathmandu नै राख्नुहोस् ।
·  तपाईंलाई अझै पासवर्ड परिवर्तन गर्न समस्या भइरहेको छ भने तलको फर्म भर्नुहोस्
Your suggestion and feedback in this issue would be highly appreciated.

तपाईंलाई लगईन गर्दा कस्तो किसिमको समस्या परेको हो, हामीलाई भन्नुहोस्
User Name
Your Name
Office
Email   (email id helps us to reply you)
Feedback
(युनिकोडको प्रयोग नगर्नुहोला)
(Do not use Unicode)
E-Services

Copyright © 2018 Karmachari Sanchaya Kosh. All rights reserved.