सञ्चयकर्तालाई सार्वजनिक विदाको दिनमा र अन्य दिनमा सन्ध्याकालीन काउन्टर संचालन गरी अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धि सूचना |  शाखा कार्यालयहरु(धनकुटा, विराटनगर, हेटौडा,बुटवल,सुर्खेत,धनगढी तथा पोखरा) बाट प्राप्त गर्न सकिने सेवा तथा सुविधाहरू::  |  सञ्चयकोष भुक्तानी, बिशेष सापटी, कल्याणकारी सुविधा, काजक्रिया खर्च तथा खाता एकिकरण    |  Provides house loan for building/buying house   |  Provides education loan for further studies      provides additional benefit, accident compensation and funeral expenses as part of social security schemes    |  Provides interest for 6 years even after retirement
Home-> FeedbackSuggestion / feedback

 We welcome your valuable suggestions or feedback.

Your Name
Your Address
Your Office
PF Number
Your Email  
Mobile
Telephone

Suggestion /Feedback
                                                                                          


 
 

Disclaimer             Privacy
Copyright © Karmachari Sanchaya Kosh 2012