शाखा कार्यालयहरु :- विराटनगर,हेटौडा,बुटवल,सुर्खेत,पोखरा,धनगढी,कोहलपुर,जनकपुर तथा सेवा केन्द्रहरु :- धनकुटा, सिंहदरबारबाट प्राप्त गर्न सकिने सेवा तथा सुविधाहरू::  |  सञ्चयकोष भुक्तानी, बिशेष सापटी, कल्याणकारी सुविधा, काजक्रिया खर्च तथा खाता एकिकरण    |  Provides house loan for building/buying house   |  Provides education loan for further studies      provides additional benefit, accident compensation and funeral expenses as part of social security schemes    |  Provides interest for 6 years even after retirement
If you have forgotten your password we will email it to you (if you have provided us your email address). In order to get your new password please click the following button.

यदी तपाईंले आफ्नो पासवर्ड विर्सनु भएको छ भने हामी तपाईंलाई नया पासवर्ड इमेल मार्फत उपलब्ध गराउछौ (यदी तपाईंले इ-सुविधा लिंदा हामीलाई ईमेल उपलब्ध गराउनु भएको छ भने)। नया पासवर्ड इमेलमा प्राप्त गर्न तलको बटन थिच्नुहोस्।
User Name or Email

 
E-Services

Copyright © 2022 Karmachari Sanchaya Kosh. All rights reserved.